Մուտքագրեք Ձեր սոցքարտի տվյալները և իմացեք՝ կարո՞ղ եք օգտվել աջակցությունից, թե՝ ոչ․ դիմումներն այսօրվանից ընդունվում են

Հունիսի 25-ին կառավարությունը հաստատեց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 22-րդ միջոցառումը։
ԹԱՐՄԱՑՈւՄ․ Նոր միջոցառման շրջանակներում online.ssa.am կայքէջում էլեկտրոնային դիմումները կարող են ներկայացվել 2020 թվականի հուլիսի 1-ից։

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՉԵԶՈՔԱՑՄԱՆ ՔՍԱՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄԸ

Միջոցառման նպատակն է օժանդակել կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով աշխատանքի շուկայում գոյացած դժվարությունների արդյունքում սոցիալական խնդիրների առջև կանգնած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին:


Միջոցառման շահառու են հանդիսանում այն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, ովքեր առնվազն 85 օրացուցային օր աշխատանքային պայմանագրի կամ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի հիման վրա աշխատանքային հարաբերությունների մեջ են գտնվել գործատուի հետ (բացառությամբ բացառությամբ բանկերի,

վարկային կազմակերպությունների, գրավատների, ապահովագրական ընկերությունների, արտարժույթի փոխանակման կետերի, ներդրումային կազմակերպությունների, ներդրումային ֆոնդերի, վիճակախաղերի և շահումով խաղերի կազմակերպիչների, ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական բրոքերների, վարկային և ապահովագրական բյուրոների, պետական մասնակցությամբ բաժնետիրական ընկերությունների, պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների, համայնքային ոչ

առևտրային կազմակերպությունների, պետական կառավարչական հիմնարկների, համայնքային կառավարչական հիմնարկների, հասարակական կազմակերպությունների, հիմնադրամների, հասարակական միավորումների, ոչ առևտրային կոոպերատիվների, կուսակցությունների) 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև մարտի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, սակայն ազատվել են աշխատանքից 2020 թվականի մարտի 31-ից մինչև հունիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում և այդ նույն ժամանակահատվածում չեն անցել մեկ այլ աշխատանքի:

El 25 de junio, el gobierno aprobó el 22 ° evento para neutralizar la reacción económica del coronavirus.

DISTRIBUCIÓN ․ En el marco del nuevo evento, las solicitudes electrónicas se pueden presentar en el sitio web online.ssa.am desde el 1 de julio de 2020.

CONSULTA DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS CONSULADAS DE CORONAVIRUS

El objetivo del evento es apoyar a los ciudadanos de la República de Armenia que enfrentan problemas sociales como resultado de las dificultades creadas por la propagación del coronavirus en el mercado laboral.

Los beneficiarios del evento son personas que son ciudadanos de la República de Armenia que han estado en una relación laboral con el empleador sobre la base de un contrato de trabajo o acto legal de empleo durante al menos 85 días calendario (a excepción de los bancos,

Organizaciones de crédito, casas de empeño, compañías de seguros, oficinas de cambio de divisas, organizaciones de inversión, fondos de inversión, organizadores de juegos de lotería y ganadores, administradores de fondos de inversión, organizaciones de pago y liquidación, corredores de seguros, oficinas de crédito y seguros, organizaciones no gubernamentales con participación estatal, empresas estatales No

Organizaciones comerciales, agencias gubernamentales, instituciones de gestión comunitaria, ONG, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, cooperativas sin fines de lucro, partidos) del 1 de enero al 30 de marzo de 2020, pero fueron despedidas del 31 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2020. No se transfirieron a otro trabajo durante el mismo período.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *